Haptoglobulin

-->

Klinik kullanımı :

Haptoglobulinler, karaciğer tarafından üretilen glikoproteinlerdir ve

güçlü şekilde serbest hemoglobini bağlarlar. Düşük seviyeleri

intravasküler veya ekstravasküler hemoliz ile oluşur. Artmış

seviyeler ise akut veya kronik inflamatuar cevap, doku yıkımı ve

malignitelerde oluşur. Tek izole sonuç çok yararlı olmayabilir. Çünkü

geniş referans aralığı vardır. Hastanın önceki değerine oranla daha

düşük bir değer hemolitik süreci doğrulamak için kullanılabilir.

Yükseldiği durumlar

-Kollajen doku hastalıkları,

-Doku yıkımı ile seyreden hastalıklar,

-Nefrit,

-Pyelonefrit,

-Ülseratif kolit,

-Peptik ülser,

-Myokard enfarktüsü,

-Akut romatizmal hastalıklar,

-Akut ve kronik inflamasyonlar,

-Neoplastik hastalıklar,

-Kortikosteroid tedavi,

-Bilier obstrüksiyon.

Azaldığı durumlar

-In vivo hemoliz (hemoglobinopatiler, eritrosit membran defektleri,

otoimmün hemolitik hastalıklar, mekanik hemoliz, hipersplenizm),

-Transfüzyon reaksiyonları,

-Prostetik kalp hastalığı,

-SLE,

-Eritroblastozis fetalis,

-Hematomlar,

-Doku hemorajileri,

-Karaciğer hastalıkları,

-Östrojen tedavisi,

-Gebelik,

-Oral kontraseptif kullanımı.

Referans değerler

16 – 200 mg/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x10=mg/L

İnterfere edici faktörler

-Devam eden enfeksiyonlar test sonuçlarının yanlış olarak yüksek

olmasına neden olur.

-Bazı ilaçlar artışa neden olur

(androjenler ve steroidler).

-Bazı ilaçlar azalmaya neden olur (klorpromazin, difenilhidramin,

indometazin, izoniazid, nitrofurantoin, oral kontraseptifler, kinidin,

streptomisin).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*