Helicobacter Pylori Antikorları (Hızlı Üreaz Testi, H.pylori Nefes Testi, H.pylori Gaita Testi)

Klinik kullanımı :

H.pylori tanısında kullanılan non-invaziv testlerdir. Tedaviden

sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

Referans değerler

Negatif

İnterfere edici faktörler

-H. pylori kontamine endoskop aletleri ile aktarılabilir,

-Eğer hasta testin yapılacağı hafta antiasit preparatlar kullanırsa,

yanlış olarak negatif sonuçlar alınabilir.

Yükseldiği durumlar

-Akut ve kronik gastrit,

-Duodenal ülser,

-Gastrik ülser,

-Gastrik karsinoma.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar