Hemoglobin (Hb, Hgb)

Klinik kullanımı :

Kandaki eritrosit sayısını gösteren periferal kandaki total

hemoglobin miktarının ölçümüdür. Anemi, kan kaybı, polisitemi gibi

durumların değerlendirilmesinde kullanılır.


Referans değerler :


Erkek: 14-18 g/dl veya 8,7-11,2 mmol/L

Kadın: 12-16 g/dl veya 7,4-9,9 mmol/L

Gebe kadın: >11 g/dL

Yaşlı:değerler hafif olarak azalır.

Çocuk:

Yenidoğan : 14-24 g/dL

0-2 Hafta : 12-20 g/dL

2-6 ay : 10-17 g/dL

6 ay- 1 yıl : 9,5-14 g/dL

1-6 yıl : 9,5-14 g/dL

6-18 yıl : 10-15,5 g/dL


Olası kritik değerler; < 5 g/dL veya >20 g/dL


İnterfere edici faktörler

-Gebelik esnasında Hgb, kan volümündeki artış nedeniyle hafif

düşebilir.

Yüksek irtifada yaşıyanlarda Hgb değerleri daha yüksektir.

-Bazı ilaçlar Hgb değerlerini artırabilirler (Gentamisin, metil dopa).

-Bazı ilaçlar Hgb değerlerini azaltabilirler (antibiyotikler,

antineoplastik ajanlar, aspirin, indometazin, rifampin ve

sulfonamidler).


Yükseldiği durumlar


-Konjenital kalp hastalığı,

-Polisitemia vera,

-Kandaki hemokonsantrasyon,

-Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),

-Konjestif kalp yetersizliği,

-Yükseklik,

-Ciddi yanıklar,

-Dehidratasyon.


Azaldığı durumlar


-Anemi,

-Ciddi kanama,

-Hemoliz,

-Hemoglobinopati,

-Kanser,

-Besinsel etkinlikler,

-Lenfoma,

-Sistemik Lupus Eritomatozis,

-Sarkoidoz,

-Böbrek hastalıkları,

-Kronik hemoroji,

-Splenomegali,

-Sickle cell anemi,

-Neoplazi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar