Hemoglobin Değeleri

-->

, , :

Hemoglobin:

Akciğerlerden dokulara oksi­jen taşımakla görevli, yapısında demir bu­lunduran ve kana kırmızı rengini veren bir maddedir.

Hemoglobinopati:

Hemoglobinin yapısın­da bulunan proteinlerin sentezlenmesi genler tarafından kontrol edilir. Bu genler­deki bozukluklar, anormal hemoglobin ya­pımına ve anemiye yol açar. Bu duruma he­moglobinopati denilir.

Başlıca iki çeşit he­moglobinopati vardır:

  • Hemoglobin yapısındaki niteliksel anor­mallikler: Hemoglobinin yapısal anormal­liklerine yol açar. Bu grup hemoglobinopa-tilere örnek olarak orak hücreli anemi, He­moglobin C ve Hemoglobin E hastalığı ve­rilebilir (bkz. orak hücreli anemi).
  • Hemoglobinin alt birimlerinin sentezinde niceliksel azalmalar: Hemoglobinin yapı­sında alfa ve beta olmak üzere iki protein vardır. Normal hemoglobinin yapısında al­fa ve beta eşit miktarda bulunur. Bu eşitlik­te bozulma olursa alyuvarlar yıkılır ve has­talarda anemi gelişir. Bu duruma yol açan hastalık talasemi olarak adlandırılmaktadır

 

Hemoglobinüri: İdrarda serbest hemoglo­bin bulunması anlamına gelmektedir. Bu durum kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) hızlı şekil­de parçalanması (hemolitik anemi) netice­sinde gözlenebilir. İdrar pembe, koyu kır­mızı ve hatta kola renginde olabilir. İdrar yollarından kanama olması (hematüri), ba­zı ilaçlar, besinler ve ağır kas yıkımı (miyoglobinüri) benzer bir idrar görünümüne yol açabilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Hemofili Nedir? sizler için ayrıca Hemofili, hemofili belirtileri ve hemofili hastalığı hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*