Hemoglobin S Tarama (Sikling Testi; Oraklaşma Testi)

Klinik Kullanımı :

Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu

durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin

(ör.HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi,

sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda

(beta talasemi vb) HbS görülür. Sikling testinin pozitif olması

durumunda kesin tanı için doğrulayıcı testler (ör.Hb elektroforezi)

yapılmalıdır.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar