Hepatit C Antikoru (Anti-HCV)

Klinik kullanımı :

HCV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Karaciğer hastalıklarının

nedeninin araştırılması ve kan donörlerinin taranmasında kullanılır.

HCV, kronik viral hepatitin en yaygın nedenidir. Genelde HCV

enfeksiyonun geç evresinde kanda bulunur. Anti HCV’nin bulunması

immüniteyi sağlamaz, pozitif ve zayıf pozitif sonuçlar, RIBA

(Rekombinant immünoblot assay) yöntemi ile doğrulanmalıdır.

Ayrıca MEIA yöntemi ile pozitif bulunan HCV testi, hassas kalitatif

nükleik asit testi (HCV-RNA PCR testi) ile konfirme edilmelidir. RIBA

testi, hasta serumundaki 4 farklı protein fragmanından en azından 2

veya daha fazla viral antijenle reaksiyon verirse test pozitiftir.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar