Hepatit D Virüs Antikoru (Anti-HDV, Delta Antikoru, Anti-Delta)

Klinik kullanımı :

HBV ile infekte hastaların Delta ajanı ile ko-infeksiyonunu tespit

etmek için kullanılır. Hepatit D virüsüdür. Delta hepatitine neden

olur. HDV, karaciğere geçebilmek ve infektif olabilmek için HBV

virüsüne girmek zorundadır. Delta antijeninin bulunuşu, fulminant

hepatit ve kronik hepatitin yüksek insidansı ile ilişkilidir. HBV

infeksiyonuna bağlı fulminant hepatitlerin yaklaşık %30-50’si delta

ajanı ile koinfekte veya süperinfekte şeklindedir.

Referans değerler

Negatif

Yükseldiği durumlar

-HDV antijeni, infeksiyonun bulaşmasından birkaç gün sonra

immunoassay yöntemi ile saptanabilir. Hastalığın erken döneminde

IgM ve Total HDV antikorları saptanır.

-Devamlı yüksekliği hastalığın kronikleştiğini gösterir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar