Heterofil Antikor (Monospot Test; Kalitatif İnfeksiyöz Mononükleoz Antikorları)

Klinik kullanımı :

Bu test İnfeksiyöz Mononükleoz (IM) tanısında kullanılır. IM’nin

etkeni Ebstein Barr virusudur. Bu virus özgül olarak B lenfositleri

infekte eder. T hücrelerin aktivasyonu ile de antikor oluşumu

gerçekleşir. Klasik laboratuar özellikleri;

* Lenfositoz,

* Atipik lenfosit varlığı,

  • Heterofil antikorların varlığıdır. (İnfeksiyöz Mononükleozis başlıca belirtisi Heterofil antikorların (IgM) bulunuşudur.)

Hastalığın ilk iki haftasında antikor oluşumu gerçekleşmeye başlar

ve bir ayın sonunda %95 tamamlanır. 4-6 ayda antikorlar kaybolur.

Negatif testler tekrarlanmalıdır. Testin sonucu hastalığın ağırlığı

hakkında bilgi vermez fakat titre artışının takibi anlamlıdır.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar