HIV Antijen Testi (HIV p24Ag)

Klinik kullanımı :

HIV enfeksiyonunda en yaygın core ilişkili viral protein olan p24

proteinini saptamakta kullanılır. Özellikle “pencere döneminde” HIV

tanısı için kullanılır. Çok hassas bir testtir, 10 pg/mL miktarındaki

antijen saptanabilir. Antikor oluşumundan önce antijenemi

geliştiğinden şüpheli temastan 3 hafta sonra kullanılabilir. Negatif ve

pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar,

Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar