HIV Nükleik Asit Testleri (HIV-1 Proviral DNA,HIV-1 Proviral RNA)

Klinik kullanımı :

Nükleik asitleri (proviral DNA veya RNA) saptamayı amaçlayan en

hassas HIV enfeksiyonunu tanıma testidir. Viral yük miktarının tayini

içinde kullanılır. Pencere döneminin tanısında yararlıdır. ELİSA ve

Western Blot gibi serolojik testler HIV‘e karşı oluşan antikorları

saptadığından bu testlerin tanıdaki değerleri sınırlıdır. PCR ile HIV-

1’in doğrudan saptanması gerekir.Yeni doğanlarda ve yüksek riskli

hastalarda erken tanı ve doğrulama amacıyla HIV-1 proviral DNA

testi kullanılabilir. HIV RNA saptanması, p24 antijen testinden bile

daha hassastır. Fakat daha fazla yanlış pozitiflikler söz konusudur.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar