HIV RNA (HIV Viral Yük,AIDS)

-->

Klinik kullanımı :

’in ilerlemesini kontrol eden ve kandaki HIV viral yükünü

ölçmek ve miktarını belirlemek için kullanılan bir testtir. Klinik ve

diğer laboratuar bulguları ile beraber prognozun belirlenmesinde ve

tedavi takibinde kullanılır. Hastanın antiviral tedaviye cevabını diğer

testlerden hatta CD4 T hücre sayımından bile daha doğru veren

testtir. Ayrıca viral yük hastanın yaşam süresini tahmin eder.


Viral yük testi kullanarak hastalığın gidişatının tahmini;


HIV RNA Viral yük, kopya/Ml

<500

501-3000

3001-10.000

10.001-30.000

>30.000

% AIDS gelişimi

5,4

16,6

31,7

55,2

80

% AIDS’den ölüm

0,9

6,3

18,1

34,9

69,5


*Antiviral tedavi HIV viral yük 500 kopya/mL den daha az olacak şekilde devam etmelidir.

Bir önceki sağlık makalemiz HIV Nükleik Asit Testleri (HIV-1 Proviral DNA,HIV-1 Proviral RNA) sizler için ayrıca AIDS, HIV ve HIV RNA hakkında bilgiler verilmektedir.