HLA B-27

-->


Klinik kullanımı :

HLA doku grubu tayininde kullanılır. ve romatoid

artritte destekleyici bir bulgudur. Ankilozan spondilit (Marie-

Srümgell hastalığı) olan beyaz ırkdaki hastaların %95’inde

histokompotibilite antijeni HLA B-27 bulunur. HLA B-27

taşıyıcılarının %20’sinde Ankilozan spondilit vardır. HLA B-27 normal

populasyonun %5-7’sinde pozitiftir. HLA B-27; Reiter sendromlu

hastaların % 80’inde pozitiftir.

Yükseldiği durumlar

-Ankilozan spondilit,

-,

-Yersinia enterocolitica’ya bağlı artrit,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz HLA B-7 sizler için ayrıca doku grubu tayini ve HLA hakkında bilgiler verilmektedir.