Homosistein

-->


Klinik kullanımı :

Homosistein, esnasında oluşan ara ürün

aminoasitlerindendir. Artmış homosistein seviyesi kardiyovasküler

hastalıklar için bağımsız risk faktörüdür. Homosistein seviyeleri

yüksek olanlarda , , periferal

arteriyel hastalıklar ve riski artmıştır. Ayrıca

doğumsal bir metabolizma bozukluğu olan homosistinürinin

tanısında kullanılır. Vitamin B12 ve/veya olanlarda

homosistein düzeyleri artar ve bu artış bu vitaminlerin eksikliği

gözlenen kişilerde serum kobalamin ve/veya folik asit ölçümünden

daha sensitiftir.

Örnek toplama özellikleri

Hasta en az 12 saatlik açlık sonrasında sabah kan vermelidir. 1 saat

içinde örnek santrifüj edilmelidir. Oda ısısında santrifüj edilmeden

tam kan olarak uzun süre bekletilmesi plazma homosistein

konsantrasyonlarını artırır. Aç olmayan hastalarda alınan

örneklerdeki homosistein değerleri daha yüksektir. Etli gıdalar

yüksek homosistein seviyesi içerirler.

Referans değerler

Erkek: 4,3-11,4 μmol/L

Kadın: 3,3-10,4 μmol/L

İnterfere edici faktörler

-Böbrek bozukluğu olan hastalarda proteinlerin az salgılanması

nedeniyle homosistein seviyeleri yüksektir.

-Erkekler genellikle kadınlara göre daha yüksek homosistein

seviyelerine sahiptirler. Bunun nedeni erkeklerin daha fazla kas

kitlesine ve daha yüksek kreatinin değerine sahip olmasından

kaynaklanmaktadır.

-B vitaminleri homosisteinin parçalanmasına ve tekrar döngüye

girmesine neden olurlar, bu nedenle düşük miktarda B vitamini alan

insanlar daha yüksek homosistein seviyelerine sahiptirler.

-Sigara içimi yüksek homosistein seviyeleri ile ilişkilidir.

-Bazı ilaçlar homosistein seviyelerini artırır.

Örnek: azaribin, karbamazepin, metotreksat, nitröz oksit ve fenitoin.

-Östrojen içeren oral kontraseptif ilaçlar homosistein seviyesini

değiştirebilir.

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-Vitamin B12 veya ,

-,,

-Folat eksikliği,

-Serebrovaskuler hastalıklar.

-,

-Esansiyel vitamin kofaktörlerindeki eksiklik,

-,

Azaldığı durumlar

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Homogentizik Asit sizler için ayrıca Alkaptonüri, Artrit ve okranozis hakkında bilgiler verilmektedir.