Human Papilloma Virüs (HPV)

-->

Klinik kullanımı :

Kadın genital bölgesinde bulunan ; birçok hastalığın

oluşumunda rol oynayabilir (, Condylomata

plana, , , , vulvar intraepitelial

neoplaziler ve karsinomalar).

*Seksüel olarak aktarılan HPV tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42,

43, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ve 68 enfeksiyonlarının tanısında,

*HPV tipleri arasında düşük risk tipleri ile (6, 11, 42, 43, 44), orta

dereceden, yüksek dereceye değişen (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,

51, 52, 56, 58 ve 68) grubu birbirinden ayırmada,

*HPV pozitif örneklerin, HPV tiplerine göre gruplandırılmada,

*PAP smear’a yardımcı olmada değerlidir.

Örnek toplama özellikleri

Şüpheli lezyondan eküvyon çubuk ile alınmış sürüntü veya (kuru

olacak) veya biopsi materyali (steril bir kapta serum fizyolojik içinde

gelmelidir.)

Referans değerler

Negatif

Bir önceki sağlık makalemiz Homovanillik Asit (HVA) sizler için ayrıca Feokromasitoma, ganglioblastoma ve homovanillik asid hakkında bilgiler verilmektedir.