idrar Kaçırma (Enürezis)

-->

İdrar Kaçırma () Nedir?

Enürezis;, , olarak tanımlanmaktadır.

Yaş: Küçük çocuklarda daha sık görülür. Bu sorun 5 yaşındaki her altı çocuktan birinde gözlenmektedir.

Cinsiyet: Erkeklerde kızlara oranla iki kat daha sık görülür.

Risk faktörleri: Genetik etkenler sorunun ortaya çıkmasını önemli ölçüde belirlediği için ailesinde idrar kaçırma olan kişiler daha faz­la risk altındadır. İdrar yollarında ortaya çı­kan enfeksiyonlar ya da doğuştan gelen ya­pısal farklılıklar da riski arttırmaktadır. Bazı hormonların, özellikle de idrar miktarını azaltan ve geceleri daha fazla salınan bir hormonun (ADH, Anti Diüretik Hormon) bu çocukların bir bölümünde normalden daha az üretildiği gözlenmiştir. Uygun olmayan (örneğin çok erken başlatı­lan ya da sert cezalarla yapılan) tuvalet eği­timinin enürezisin ortaya çıkma olasılığını arttırdığı ileri sürülmektedir. Ayrıca aile dü­zenindeki önemli değişiklikler ve çocuğun yaşadığı kayıplar gibi zorlu yaşam olayları önemli risk etkenleri olarak görülmektedir.

Belirti ve bulgular:

Enürezis 5 yaşından büyük çocukların genellikle uyku sırasında idrar kaçırması ve bu davranışın çocuğun yaşamını etkileyecek sıklıkta ortaya çıkma­sı olarak tanımlanır.

Tedavi:

Her aile kısa bir dönem için de ol­sa, çocuklarının istemli olarak yataklarını ıslattıklarını düşünebilir. Bu durum çocuğa yönelik kızgınlık duygularını arttırabilir. Tedavide ilk adım olarak aile ve çocuğun sorunun doğası ile ilgili bilgilendirilmesi ve varsa uygunsuz tutumların (Örneğin yatağı­nı ıslattığı için verilen cezaların) düzeltil­mesi gereklidir. Sabahları hem ana babanın hem de çocuğun takvim üzerinde önceki gece ile ilgili (ıslak-kuru) kayıt tutmasının ve kuru gecelerdeki artışın ödüllendirilme­sinin yararı gösterilmiştir. Akşam yemekle­rinden sonra yapılacak sıvı kısıtlaması uy­kudaki idrar miktarını azaltabilir.

Çocuklar uyuduktan 1-1.5 saat sonra uyandırılıp tu­valete gitmeleri söylenirse sıvı kısıtlanması­nın başarısı artabilir. Çocuğun gündüz idrarını yaparken birkaç kez kaslarını kasıp gevşetmesi, idrar torbası iyice dolduktan sonra tuvalete gitmesinin yararlı olabilece­ği öne sürülmüştür.

Alarm cihazı enürezis için en etkin tedavi yöntemleri arasındadır. Bu cihaz çocuk yatağını ıslatınca onu uyan­dırarak işlev görür. Önceleri her yatak ıs­landığında zil çalarak çocuğu uyandırırken, bir süre sonra, koşullanma tamamlandığın­da; idrar torbasının gerginliğindeki artış, zil çalmadan da çocuğu uyandırmak için ye­terli bir uyaran olmaya başlar.

Enürezis te­davisi için birçok ilaç denenmiştir. Bunlar arasında idrar miktarını azaltan ya da idrar kaçırmayı güçleştiren bazı ilaçların olduk­ça yararlı olduğu saptanmıştır. Çoğu zaman yukarıdaki tedavi seçeneklerinin bir arada kullanılması gündeme gelmektedir.

Seyir:

Enürezis tedaviye iyi yanıt veren bir sorundur. Değişik tedavi seçeneklerinin başarısı %50-90 arasında değişmektedir. Ba­zı çocuklar tedavi edilmedikleri halde (za­man içinde) düzelebilmektedirler. Sonuçta gençlik döneminde enürezise oldukça sey­rek rastlanmaktadır. Ancak benlik saygısını derinden etkileyen bu sorunun tedavisi için erken dönemlerde hekime başvurma­nın önemi büyüktür.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*