Ig G Alt Tipleri

-->


Klinik kullanımı :

Humoral ve kombine (humoral ve sellüler) immün yetmezliklerin

değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden

sinüzit, otit, sinopulmoner hastalıklar ve atopik alerjilerde IgG alt

tiplerine bakılır. Bir veya birden fazla IgG alt gruplarının azalması

hipogammaglobulinemilerde görülür. Özellikle IgG alt grup 2 azalır.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-Wiskoth-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tipleri düşer.

Atopik alerjilerde IgG4 düzeyi artarken rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada IgG2, IgG3,IgG4 düzeyi düşer.

Bir önceki sağlık makalemiz İmmünglobulin G (Ig G) sizler için ayrıca Agammaglobulinemi, AIDS ve dekstran hakkında bilgiler verilmektedir.