İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmünglobulin Elektroforezi)

Klinik kullanımı :

Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi

immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve

takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral

kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm

immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken,

fenitoin ve metilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde

düşmeye neden olabilir.