İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmünglobulin Elektroforezi)

-->

Klinik kullanımı :

ve gibi

ve immün yetmezliklerin tanı ve

takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral

kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm

immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken,

fenitoin ve metilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde

düşmeye neden olabilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Kronik Lösemi Paneli (KLL) sizler için ayrıca Geniş granüler lenfositik lösemi, Hairy cell lösemi ve KLL hakkında bilgiler verilmektedir.