İmmünglobulin A (Ig A)

-->

Klinik Kullanımı :

Normal serumun %15’ini IgA oluşturur. Özellikle sekresyonlarda

bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA’nın monoklonal

yüksekliği Multiple Myeloma ile karakterizedir. Bu test özellikle

monoklonal gammapatinin ve primer ve sekonder immün

eksikliklerin saptanmasında kullanılır.

Referans değerler

Serum (mg/dL) 0-4 ay : 5- 64 7-9 yaş : 33-258

5-8 ay : 10-87 10-12 yaş : 45-285

9-14 ay : 17-94 13-15 yaş : 47-317

15-23 ay : 22-178 16-17 yaş : 55-377

2-3 yaş : 24-192 ≥ 18 yaş : 50-400

4-6 yaş : 26-232

BOS < 0,6 mg/dL

Yükseldiği durumlar

-,

- (),

-,

-İnflamatuar barsak hastalıkları,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

- (örnek: , protein kaybettirici

enteropati),

- (örnek: , ).

Bir önceki sağlık makalemiz İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmünglobulin Elektroforezi) sizler için ayrıca immünproliferatif hastalıklar, Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:iga yüksekliği neden olur