İmmünglobulin D (Ig D)

Klinik Kullanımı:

lg D myelomasının tanı ve takibinde kullanılır. Serum protein

elektroforezinde saptanamaz. Değerler anormal olduğunda

immünoelektroforez yapılmalıdır.

Referans değerler

0- 14 mg/dL