İndirect Coomb’s (Antikor Tarama)

-->


Klinik kullanımı :

İndirekt coomb’s antikorları RBC’lere karşı serumdaki antikorları

saptamak için kullanılır. Bu testin başlıca amacı hemolizin nedenini

araştırırken, hasta serumunda, eritrositleri aglutine eden minör

antikorların (Major AB0/Rh sisteminden başka) bulunup

bulunmadığını araştırmak için kullanılır. Bu test genellikle

crossmatch/mismatch problemlerinde, transfüzyon reaksiyonlarında

ve hemolitik hastalıklarda kullanılır. Bu test ayrıca, diğer

aglutininlerin (Mycoplasma enfeksiyonu ile ilişkili soğuk aglutininler)

saptanmasında kullanılır.

Referans değerler

Negatif veya Aglutinasyon yok.

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar yanlış pozitif sonuç verebilirler.

[örn.: Antiaritmikler, antitüberküloz ilaçlar,

sefalosporinler, klorpromazin (thorazine), insülin,

levodopa, metildopa (Aldomet), penisilinler, fenitoin

(Dilantin), kinidin, sulfonamidler ve tetrasiklinler.]

Anormal bulgular

-Uyumsuz cross-matched kanı,

-Maternel anti-Rh antikorları,

-,

-,

-Spesifik soğuk aglutinin antikorlarının bulunuşu

Bir önceki sağlık makalemiz İmmünglobulin M (Ig M) sizler için ayrıca Agammaglobulinemi, AIDS ve Aktif sarkoidoz hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*