İnsulin Like Growth Factor-1 (IGF-1, Somatomedin C)

Klinik kullanımı :

Somatomedinler, GH’ a bağlı olarak sentez edilen peptidlerdir.

Somatomedinik etkiye sahip iki peptid vardır. Bunlardan IGFI(

somatomedin C); büyüme ile ilgili hastalıkların

değerlendirilmesinde kullanılır. IGF-II ise akromegalide yükselmediği

halde, tümörle ilgili hipoglisemide yüksek bulunur. Diğer bir özelliği

de nutrisyonel durumun belirlenmesinde prealbumin, RBP(retinol

binding protein) veya transferrinden daha hassas bir indikatör

olmasıdır. Düşük seviyede IGF-1 GH eksikliği şiddetli olduğunda

veya kemik yaşı 12 den büyük olduğunda GH eksikliği ile normal

durum arasındaki ince farkları görmede daha kullanışlıdır.

Laron tipi dwarfizmde GH normaldir. Fakat reseptör seviyesinde

mutasyon olması IGF-1 konsantrasyonlarında düşüklüğe neden olur.

IGF-1 konsantrasyonu akromegalide artar.

Gün boyunca GH büyük değişimler gösterir. GH değerleri normal ve

anormal değerler arasında bir değer olabilir. Bu değişimi en aza

indirmek amacıyla somatomedin C tarama testi growth hormonun

ortalama plazma konsantrasyonları hakkında daha doğru sonuç

verir. Somatomedinler gün içi değişimlerden etkilenmezler. Kısaca

growth hormon sekresyon ve etkisini takip etmede kullanılır.

Referans değerler

insülin-like-gf

Yükseldiği durumlar

-Akromegali,

-Diabetes mellitus,

-Şişmanlık,

-Gigantizm,

-Hiperpituitarizm,

-Gebelik.

Azaldığı durumlar

-GH eksikliği,

-Malnutrisyon,

-İnaktif GH,

-Besinsel eksiklik,

-Hipofiz tümörü,

-Karaciğer sirozu,

-Anoreksia nervosa,

-Laron’s Dwarfizm,

-Somatomedinlere resistans,

-Gecikmiş puberte,

-Hipopituitarizm.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar