İnsülin

Klinik kullanımı :

Açlık hipoglisemisi, Tip 1 ve tip 2 DM, insülinoma (Langerhans

adacık hücre tümörü) ve insülin rezistan diabetin

değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülin oluşturan neoplazmlar

(adacık hücre tümörü, insülinoma) ve pankreatik adacık hücre

hiperplazisi, Diabetes Mellitus’ta hipoglisemi ve insulin oluşumunu

değerlendirmek için kullanılır. İnsulin salgılayan hormonlar ekseriya

hipoglisemik semptomlarla beraber bulunur. 72 saat uzamış açlıkta

saptanır. 72 saatlik açlıktan sonra insulin konsantrasyonu 6 uI/ml

den daha büyükse insulinoma’yı gösterir. Ekzojen insulinden oluşan

hipoglisemide insulin artar fakat proinsulin veya c-peptit artmaz.

Turner ve arkadaşları insülinoma için matematiksel formül

geliştirdiler.

Serum insülin seviyesi x 100

Serum glukoz-30 mg/100mL

(Bu oranın 50’nin üzerinde olması insülinoma için tanı kriteridir.)

Örnek toplama özellikleri

Açlık veya toklukta çalışılabilir. Açlık örneği için 8-12 saatlik açlık

gerekebilir. Ayrıca hasta oral hipoglisemik ilaç veya insülin

kullanmamış olmalıdır.

Referans değerler

2,6 – 24,9 μU/mL

Olası kritik değerler; >30 μU/mL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x6,945=pmol

İnterfere edici faktörler

-Antiinsülin antikorları insülin RIA’ yı interfere edebilir,

-Yiyecek alımı ve şişmanlık insülin seviyelerinin artmasına neden

olabilir,

-Radyoizotopların son dönemdeki alımı insülin sonuçlarını

etkileyebilir,

-İlaçlar artış gösterir(örn.: kortikosteroidler, levodopa ve oral

kontraseptifler).

Yükseldiği durumlar

-İnsulinoma,

-Reaktif hipoglisemi,

-Fazla insulin alınması,

-Tip 1 diabetes mellitus,

-Cushing sendromu,

-Şişmanlık,

-Feokromasitoma ve akromegali,

-Fruktoz intoleransı,

-Galaktoz intoleransı.

Azaldığı durumlar

-Pankreas hücre harabiyetinde insülin düzeyi düşer,

-Diabetes Mellitus,

-Hipopituitarizm.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar