Kadmiyum (Cd)

Klinik kullanımı :

Kadmiyuma maruz kalan kişilerin tespitinde kullanılır.

Referans değerler

Normal: 0.5-2.0 ng/ml; <5 μg/L (sigara kullananlarda kan

kadmiyum seviyeleri kullanmayanlara göre daha yüksektir.)

=(5ng/ml)

Akut toksik doz: > 50 ng/ml

Günlük atılan doz: < 3.0 μg/gün

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar