Kalp Üfürümleri Nasıl Tedavi Edilir?

-->

?

; kanın kalpte veya büyük damarlarda dolaşırken oluşturduğu titreşimler sonucu duyulan sestir. Üfürümler şiddetlerine göre 6 dereceye ayrılır. Bi­rinci derece üfürümler en hafif olan üfürümler olup, 6. derece üfürümler ise en şiddetli duyulan üfürümlerdir.

Bütün üfürümler tehlikeli midir?

Hayır. Çocuklarda duyulan üfürümlerin çoğu masum üfürümdür ve tehlikeli değildir. Ancak bazı üfürümler kalpte veya büyük damar­larda bulunan bozukluklar nedeniyle olu­şur. Bu üfürümlere organik üfürüm (pato­lojik üfürüm, ) de­nir ve iyi değerlendirilmeleri gerekir.

?

kalpte herhangi bir bozukluk olmadan du­yulan üfürümdür ve bazen “fonksiyonel üfürüm” veya “” olarak da adlandırılır. Adından da anlaşılacağı gibi bu üfürümün duyulması tamamen normaldir ve bir kalp hastalığına bağlı değildir.

Masum üfürüm kimlerde duyulur?

Ma­sum üfürüm okul öncesi ve okul çağındaki çocukların çoğunda duyulabilir (%50-80). Çocukların göğüs duvarı erişkinlere göre daha ince olduğu için (daha az kemik, kas, yağ ve kitlesi) üfürüm duymak daha kolay­laşır. Kalbin hızlı attığı durumlarda (örne­ğin ateşli dönemlerde, aktivite yaparken veya çok heyecanlı olununan durumlarda) üfürümün şiddeti artar ve daha kolaylıkla duyulur. Ayrıca kansızlık, hamilelik ve hipertiroidi (tiroid bezinin fazla çalışması, Guatr) gi­bi durumlarda da üfürüm duyulabilir.

Masum üfürüm çocukları nasıl etkiler?

Masum üfürümün çocuklara hiçbir etkisi yoktur. Bu çocuklara kalplerinde herhangi bir bozukluk olmadığı anlatılmalıdır. Tüm sağlıklı çocuklar gibi masum üfürümlü ço­cuklar da serbestçe koşup oynayabilirler. Çocuklar büyüdükçe üfürümün şiddeti ge­nellikle azalır veya tamamen kaybolabilir. Bazen ise üfürüm erişkin yaşa kadar devam edebilir. Üfürümün kaybolup kaybolmama-sının hiçbir önemi yoktur.

(masum olmayan üfü­rüm) nedir?

Organik üfürümler kalpteki veya büyük damarlardaki bozuklukların yol açtığı üfürümlerdir. Kalp kapaklarındaki darlıklar (kapakların tam olarak açılama­maları), kalp kapaklarındaki yetersizlik­ler (kapakların tam olarak kapanamamaları sonucu geriye kan kaçırmaları) veya (, ) organik üfürümlere yol açan başlıca kalp hastalıklarıdır. Kalpte üfürümlere yol açan bu bozuklukların bir kısmı doğuştan olabileceği gibi bir kısmı da kalp romatizması (romatizmal ateş, ARA) gibi hastalıklara bağlı olarak sonradan oluşur. Bu tür üfürümlerin çok iyi incelenmesi ve altta yatan kalp hastalığının düzgün tedavi­si gerekmektedir.

Hangi şikayetler üfürümün kalp hastalığına bağlı olduğunu dü­şündürür?

Masum üfürümlü çocuklarda kalpte bir bozukluk olmadığından başka bir şikayet bulunmaz.

Kalp hastalığına bağ­lı üfürümleri olanların çoğunda ise morar­ma, beslenirken çabuk yorulma, sık nefes alıp verme, aşırı terleme, kilo alamama, bü­yüme geriliği, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları (pnömoni), , baş dönmesi, ba­yılma, çabuk yorulma, ve gibi yakınmalar bulunabilir. Bu tür yakınmaları olan çocuklar vakit geçirilme­den bir doktora götürülmelidir. Bazı ço­cuklarda ise olmasına karşın üfürüm dışında bir şikayet bulunmayabilir.

Tanı:

Üfürüm doktorun muayene sırasında steteskop ile kalbi dinlemesi sırasında du­yulur. Her üfürümün kendine has özellikle­ri vardır ve bu özelliklere göre üfürümün hangi tip üfürüm olduğu (masum üfürüm olup olmadığı) genellikle anlaşılır. Gerekli gördüğü durumlarda muayeneye ek olarak (), göğüs filmi ve (: ) gibi tetkikler ile üfürümün nedeni kesin olarak saptanabilir.

Tedavi:

Tedavi ürürüme yol açan nedene göre değişir. Masum üfürümlerde kalpte bir bozukluk olmadığından herhangi bir te­davi uygulanmaz. Organik üfürümlerde ise altta yatan kalp hastalığına göre değişik te­davi yöntemleri vardır.

Bir önceki sağlık makalemiz Kalp Nakli Nedir? sizler için ayrıca Açık kalp ameliyatı, açık kalp ameliyatı nasıl yapılır ve açık kalp ameliyatı nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:üfürüm dereceleri,üfürüm nasıl tedavi edilir,kalpte üfürük nedir,masum üfürüm kaç yaşında geçer,kalpde üfürük,kalpte üfürüm