Kalp Yetmezliği (Erişkin)

-->

(Erişkin)

 

Kalp yetmezli­ği kalbin gerektiği kadar yani vücudun ihti­yaç duyduğu kadar kanı pompalayamaması demektir.

Kalp Yetmezliği Nedenleri: Kalp yetmezliğine en sık sebep olan hastalıklar hipertansiyon, koroner ar­ter hastalığı (kalp damarlarının hastalığı) ve kalp kapak 8kalp kapakçığı) hastalıklarıdır. Kalp yetmezliğinde kalbin kaslarında (miyokard) kasılma azlığı vardır. Miyokard ka­sılmasında azalma ya koroner arter hastalarındaki gibi miyokardın belirli bir bölgesin­de veya kalbin kaslarını yaygın olarak tutan kas hastalığında (idiyopatik dilate kardiyomiyopati) olduğu gibi tüm kalp kasında olur. Kalp yetmezliğinin en sık nedenlerin­den biri yukarıda da belirtildiği gibi koro­ner arter hastalığına (KAH) bağlı gelişen kalp kri­zidir. Krizin akut döneminde ortaya çıkabi­leceği gibi geç dönemde yani yıllar sonra da gelişebilmesi mümkündür. Eğer kalp krizinde uygun tedavi zamanında yapılırsa kalp yetmezliği gelişimi daha az olmakta­dır. Onun için krizin ilk saatleri içinde has­taneye başvurma son derece önemlidir. Di­ğer nedenleri arasında kapak hastalıkları önemlidir. Ancak her kapak hastalığı kalp yetmezliğine neden olmaz. Kalp yetmezliği yapabilmesi için kapak hastalığının ciddi boyutta olması gereklidir.

Doğuştan kalp hastalıkları ve kalp delikleri (ASD, VSD), tansiyon yüksekliği (hipertansiyon) ve nedeni bilinemeyen çeşitli kalp kası hastalıkları da kalp yetmezliğine yol açabilir.

Belirti ve bulgular:

Kalp yetmezliği hasta­larının çoğunda eforla oluşan nefes darlığı, halsizlik yorgunluk vardır. Hastalığın ilerle­mesi ile daha hafif efor ile oluşmaya başlar. Son aşamada ise istirahat sırasında da hastalarda olur. Ancak her nefes darlığının nedeni kalp yet­mezliği değildir. Kalp yetmezliğinde bacak ve ayaklarda şişlikler (ödem) oluşabilir. Kalp yetmezliğine bağlı olarak eforla veya istirahat sırasında yakınması olabi­lir.

Tanı:

Kalp yetmezliği olan hastalarda kalp yetmezliğinin ortaya çıkarılmasında ve ne­deninin anlaşılmasında öykü ve muayene çok önemlidir. Ayrıca , akciğer filmi ve () son derece yararlıdır. Bazı hastalarda anjiyografî gerekir, ancak her hastada gerekli değildir. Özellikle kalp yetmezliğinin koroner damar tıkanmasına bağlı olduğu düşünülüyor ise anjiyografi yapılır.

Tedavi:

Kalp yetmezliği tedavisinde amaç kalp yetmezliği bulgularını düzelterek ya­şam kalitesini artırmak, hastalığın ilerleme­sini durdurmak, kalp yetmezliğine neden olan hastalığı tedavi etmek ve kalp yetmez­liğine bağlı ölüm riskini azaltmaktır. Tedavisinde doktorun önereceği ilaçları kullanmak, önerilerine uymak, fazla su ve tuz almamak önemlidir. Kişi kendine daha kalp yetmezliği olmadan dikkat etmeli ve önerilere sıkı bir şekilde uymalıdır.

Bir önceki sağlık makalemiz Kalp Yetmezliği (Çocuk) sizler için ayrıca çocukta kalp yetmezliği, çocukta ve EKG hakkında bilgiler verilmektedir.