Kalsiyum (Ca), (İdrar)

Klinik kullanımı :

Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. İdrara

aşırı veya baskılanmış kalsiyum atılımını gösterir. (örn.:

Hiperparatiroidizm, vitamin D anormalitesi, kemiğe hasarlı

hastalıklar, prostat kanseri, tiazid tedavisi gibi.)

Referans değerler

Erkek: 25-300 mg/örnek,

Kadın: 20-275 mg/örnek,

Hiperkalsiüri: > 350 mg/örnek.

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.025 = mmol/gün

Yükseldiği durumlar

-Hiperparatiroidizm,

-Vitamin D intoksikasyonu,

-Kemik yıkımıyla giden hastalıklar (multiple myeloma, prostat

kanseri metastazı gibi),

-Ca içeren ilaçlar kullanılması,

-Osteoporoz,

-Tirotoksikoz,

-İdiopatik hiperkalsiüri,

-Distal renal tübüler asidoz,

-İmmobilizasyon ve sarkoidoz.

Azaldığı durumlar

-Tiazid türü ilaçlar,

-Hipoparatiroidizm,

-Pseudohipoparatiroidism,

-Hipotiroidizm,

-Akut nefrit,

-Rikets,

-Çölyak hastalığı,

-Osteomalazi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar