Kalsiyum (İyonize) (Ca+2)

Klinik kullanımı :

Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun

%50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve

yenidoğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

Yenidoğan: 4.20-5.58 mg/dl; 1.05-1.37 mmol/L

2 aylık-18 yaş: 4.80-5.52 mg/dl; 1.20-1.38 mmol/L

Yetişkin: 4.5-5.6 mg/dl; 1.05-1.3 mmol/L

Olası kritik değerler

< 6 mg/dl (Tetaniye neden olabilir)

> 14 mg/dl (Komaya ve kalp durmasına neden olabilir)

İnterfere edici faktörler

-Vitamin D intoksikasyonu artmış serum kalsiyum seviyesine neden

olur,

-Aşırı süt alımı artmış sonuçlara neden olur,

-Serum pH kalsiyum sonuçlarını etkiler, pH’ta azalma artmış

kalsiyum seviyesine neden olur,

-Uzun süre kalan turnike pH’ı düşürür, kalsiyumu artırır,

-Diurnal varyasyon vardır, 21.00’da en yüksek seviyededir,

-Hipoalbuminemi yapay olarak total kalsiyum seviyesini azaltır,

-İlaçlar arttırırlar(Kalsiyum tuzları, hidralazin, lityum, tiazid

diüretikler, PTH, tiroid hormonları, alkali antiasitler, ergokalsiferol,

fenol, androjenler ve vitamin D),

-İlaçlar azaltırlar (Asetozolamid, antikonvulzanlar, asparaginaz,

aspirin, kalsitonin, sisplatin, kortikosteroidler, heparin, laksatifler,

loop diüretikler, magnezyum tuzları, östrojenler, albuterol ve oral

kontraseptifler).

Yükseldiği durumlar

-Primer hiperparatiroidizm

-Fazla D vitamini alımı

-Bazı malignitelerde

Azaldığı durumlar

-Primer hipoparatiroidizm

-Yanıklar

-Pseudohipoparatiroidizm

-Pankreatit

-D vitamini eksikliği

-Multipl organ yetmezliği

-Magnezyum eksikliği

-Sepsis

-Postoperatif durumlar

-Travma

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar