Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

-->

Sendromu (,): Karpal tünel, bi­lekte, kirişlerin ve elin ana sinirlerinden bi­rinin geçtiği bir tüneldir. Tünelin içindeki basınç; çeşitli hastalıklardan [romatoid artrit, tümör kitleleri, amiloid birikimi (he­modiyalize giren böbrek yetmezliği hasta­larında), tüberküloz, vb.], yaralanmalar­dan, gebelik sırasında sıvı toplanmasından, aşırı kullanmaktan veya tekrarlayıcı hare­ketlerden sonra artabilir. Tünelin içindeki sinirin üzerindeki bu basınç artması sıklık­la uyuşukluğun, ağrının ve bozulmuş el fonksiyonunun eşlik ettiği bir tabloya ne­den olur. Bu belirtiler özellikle uyku sıra­sında daha şiddetli hale gelmektedir. Uyuş­ma ile birlikte oluşan ağrı tipik olarak daha yukarı, dirsek ve hatta omuz eklemine ka­dar ilerleyebilmektedir. Basıya bağlı sinir hasarının ileri evrelerinde ise, sinirin uyar­dığı ve hareketlendirdiği el kaslarında işlev bozukluktan ortaya çıkmakta, özellikle baş­parmağın hareketleri zayıflamakta ve kısıt­lanmaktadır. Bu şikayetlerin toplamını oluşturan hastalık olarak bilinir. Bazı hastalarda elin atele alın­ması ve antienflamatuar (yangı azaltıcı) ilaçlar problemi çözecektir. Eğer bu işe ya­ramazsa cerrahi gerekebilir. Cerrahi işlem sırasında, cerrah avuç içinin ortasından bileğe doğru bir kesi yapar. Da­ha sonra basıncı azaltmak için sinire basınç yapan dokular kesilir. Ameliyattan sonra pansuman yapılarak ve atel kullanılarak ha­reket kısıtlanır, böylece iyileşme hızlandırı­lır. Ameliyat izi gittikçe kaybolacak ve zor görünür bir hale gelecektir. Ameliyatın so­nuçları kısmen durumun ne kadar bir süre­dir var olduğuna ve sinirin ne kadar zarar görmüş olduğuna bağlıdır.

Bir önceki sağlık makalemiz Kızamıkçık Belirtileri sizler için ayrıca Kızamıkçık, kızamıkçık aşısı ve Kızamıkçık belirtileri hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:cts nedir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*