Kızamıkçık Antikorları [Rubella, German Measles, Hemaglutinasyon İnhibisyon(HAI)]

Klinik kullanımı :

Rubella, German measles (3 gün kızamığı); 3 gün süren maküler

rashlarla karekterizedir. Konjenital veya en son rubella

enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Rubella virüsü, çocuk ve

erişkinlerde hafif egzantamatöz hastalıklara neden olur.

Enfeksiyonun hamilelik sırasında geçirilmesi önemlidir. Hamileliğin

birinci trimestrinde geçirilen enfeksiyonlar fetal ölüme veya

konjenital rubella sendromuna (katarakt, sağırlık, kardiyak

anomaliler) neden olur. Ig G seviyesine bakılarak aşılama yapılabilir.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar