Koma (Bilinç kaybı) Nedir?

-->

() Nedir?

Bilinçlilik hali uyanık olma ve vücuttan ve çevreden gelen tüm uyarıların algılanması, doğru değerlendirilmesi ve ge­rekli, yerinde tepkilerin oluşturulması ola­rak tanımlanabilir. Günlük pratikte ise, sa­dece “uyanıklık“la eş anlamlı gibi de kulla­nılabilmektedir. Bilinç kaybı ise, tamamen normal dışı durumlarda ortaya çıkan “uya­nıklık azalması” dır. Bu azalmanın sadece uyanıklığın azalması “uykuya meyil” (laterji); uyanıklığın ağır derecede azalması “de­rin uyku” (stupor) hali ve hiç uyandırılama­yan “koma” denilen değişik dereceleri var­dır.

Nedenleri, risk faktörleri:

Bilinç, merkezi sisteminin “beyin sapı” denilen bir bölgesi, beyinin her iki yarım küresinde bulunan denilen çekirdekler ve beyin ka­buğunun tamamının ve bu merkezleri bir­birine bağlayan yolların normal olarak ça­lışmasıyla düzenlenir. Bu nedenle bu böl­gelerde hasar yapan herhangi bir hastalık bilinci değişik derecelerde bozar.

Buna se­bep olan hastalıklar;

 • Kafa Travmaları,
 • Kar­bon Monoksit Zehirlenmeleri,
 • Beynin Oksi­jensizliğine Yol Açan Durumlar,
 • Beyin Tü­mörleri,
 • Kan Şekerinin Düşmesi Veya Aşırı Yükselmesi,
 • Tiroit Hastalıkları,
 • Beyin Damar Hastalıkları,
 • Beyin Kanamaları,
 • Beyin Zan Kanamaları,
 • Epilepsi Nöbetleri,
 • Menenjit­ler,
 • Beyin Apseleri,
 • Beyinin Virüs Enfeksi­yonları

gibi son derece değişik hastalıklar ve bazı psikolojik bozukluklar olabilir.

Tanı:

Bilinç kaybı her zaman acil bir du­rumdur. Bu nedenle bu hastalar genellikle bir acil serviste nöroloji ve hastalıkları uzmanı tarafından mümkünse birlikte ince­lenmelidir. Öncelikle hastanın bilincinin kapanma süreci hakkındaki bilgiler toplanılmalı, hastanın muayenesi yapıldıktan sonra; solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonları garanti altına alınmalı, rutin kan biyokimyası incelemeleri için kan ör­neği alındıktan sonra, damardan glikoz ve­rilmeli, beyin tomografisi yapılmalıdır. Bundan sonra ortaya çıkan duruma göre beyin-omurilik sıvısı incelemesi, akciğer grafisi, elektrokardiyografi, elektroensefalografi (EEG), beyinin manyetik rezonans incele­meler yapılabilir.

Tedavi:

Bilinç kaybının tedavisi öncelikle hastayı hayatta tutmaya yöneliktir. Bilinç kaybına sebep olan hastalık bulununcaya kadar, hastanın solunumunu, kan basıncı­nı, kan şekerini, kan elektrolitlerini, böb­rek ve karaciğer fonksiyonlarını normal sı­nırlarda tutacak tedbirler alınmalı, bunlara yönelik tedaviler planlanmalıdır. Kafa trav­ması söz konusu ise, hızla ölüme yol açabi­lecek beyin zarı kanamaları olasılığı nede­niyle, bu işlemler son derece hızlandırılmalıdır.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde mümkün olduğunca erken, yüksek basınç­lı oksijen tedavisi olası beyin hasarlarını çok azaltabilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Kalp Krizi (Akut Miyokard İnfarktüsü) sizler için ayrıca Akut miyokard infarktüs, AMI ve kalp krizi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:bilinç kaybı nedir,bilinç kapanması,bilincini kaybetmek nedir,bilinci kapalı,bilinç kaybı tedavisi,bilinci kapalı ne demek

Bir yorum

 1. Yaşasııın ilk yorum benim

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*