Koproporfirin

Klinik kullanımı :

Diğer idrar porfirinleri ile birlikte porfirin teşhisinde, porfiriyaların

ayırıcı tanısında kullanılır. İdrarla atılan koproporfirin miktarının en

fazla arttığı porfirin tipleri konjenital eritropoetik porfiria ve

koproporfiria dır. Akut intermittan porfiria ve variegate porfiriyada

biraz daha az olmakla birlikte yine idrarla atılan koproporfirin miktarı

yüksek bulunur.

Örnek toplama özellikleri

Na2CO3 üzerine toplanmalı ve buzdolabında saklanmalıdır.Toplama

sırasında örnek ışıktan korunmalıdır. 24 Saat içinde idrar hacmi

ölçüldükten sonra 30 ml’lik kısım laboratuvara gönderilmelidir. 24

Saatlik idrar laboratuara bildirilmelidir. İdrar toplamaya başlamadan

2 hafta önce alkol kullanımı kesilmeli, idrarın toplandığı dönemde

kas egzersizinden sakınılmalıdır.

Referans aralığı

0-160 μg/g

Yükseldiği Durumlar

-Arsenik, Karbontetraklorür ve etanol idrarla atılan üroporfirin

miktarını etkilemeksizin koproporfirin atılımını arttırır.

-Karaciğer fonksiyon bozuklukları,

-Ateşli hastalıklar,

-Eritropoezin hızlandığı durumlar.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar