Kore Hastalığı

Kore:

Kore Hastalığı Nedir?

Kore tekrarlayıcı, ritmik olmayan, kısa, sıçrayıcı nitelikte, düzensiz kas kasılmaları ile giden istemsiz bir harekettir. Genellikle parmaklar gibi uzuvların uç kısmlarında ve dilde sık görülür. Bir kas grubundan diğerine geçebilir ve bu taktirde amaçlı haraketleri andırır. Hareketi kontrol eden beyin merkezlerindeki işlevsel bozukluğa bağlıdır. Sıklıkla harekete kıvrama nitelik kazandıran daha yavaş karakterli atetoz ile birlikte görülür ve özellikle doğum travmasına bağlı gelişen bu birliktelik koreoatetoz olarak isimlendirilir.

 

Kore Hastalığı Nedenleri:

Kore ülkemizde halen önemli bir problem olan beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak beliren romatizmal ateş tablosuyla birlikte Sydenham koresi şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

 

Ayrıca erişkinlik döneminde ortaya çıkan ilerleyici, kalıtsal bir hastalık olan Huntington hastalığının ana belirtisidir. Bunların yanısıra doğum travmaları, birtakım ilaçlar (levodopa, epilepsi ilaçlan vb), her türlü metabolik endokrinolojik bozukluklar ve inmeler kore nedenleri arasında sayılabilir.

 

Tedavi:

Korenin tedavisi nedene yönelik olarak uygulanır. Metabolik endokrin bozukluğun tedavisi, Sydenham koresinde enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da ilaca bağlı geliştiyse ilacın kesilmesi koreyi genellikle düzeltir. Bunların dışında koreye özgü olarak psikoz tedavisinde kullanılan dopamin bloke edici ilaçlar (anti dopaminerjik) kullanılabilir. Ancak bu ilaçları 3 aydan daha uzun süreli kullanmamak önemlidir. Korenin bu önlemlerle kontrol edilemediği olgularda bazı epilepsi ilaçları İle de benzer şekilde etkili sonuçlar alınabilir.

İlaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan şiddetli ve tek taraflı olgularda cerrahi tedavi uygulanabilir.

 

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar