Kreatin Fosfokinaz (CPK; Kreatin Kinaz (CK))

-->

Klinik kullanımı :

CK, düz ve çizgili kas ve beyin ile ilişkili bir enzimdir. Serum CK

aktivitesi muskuler distrofinin tüm tiplerinde aşırı artar. (örn :

Duchenne tipi ve ilerleyen kas hastalıkları) Ayrıca nörojenik kas

hastalıkları ( ve )’da CK normal

değerdedir. Total kreatinin kinaz, değişik izoenzim

komponentlerinden (CK-MM,CK-MB ve CK-BB) oluşmuştur.

Bunlardan herhangi birinde veya daha fazlasındaki bir artış total

kreatin kinaz artışına katkıda bulunur. Eğer total kreatinin kinaz

artarsa hangi CK izoenziminin arttığı araştırılmalıdır. Troponin I’de

yapılırsa myokard hasarı değerlendirilebilir.

Referans değerler

Erkek: 24 – 190 U/L

Kadın: 24 – 170 U/L

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-, ,

-Malign sendromu,

-Kalp cerrahisi,

-,

-Hipertermi.

Bir önceki sağlık makalemiz Kreatin (İdrar) sizler için ayrıca Addison hastalığı, Akromegali ve Çocukluk çağı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:kreatin fosfokinaz

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*