Kreatin Fosfokinaz MB (CK –MB)

Klinik kullanımı :

Akut MI (myokard İnfarktüsü) ( ani kalp krizi) tanısında kullanılır. Akut MI sonrasında 4-8 saatte

yükselmeye başlar. 24 saatte pik yapar. CK/CK-MB oranı tercih

edilir.

Yükseldiği durumlar

-Akut myokardiyal infarktüs,

-Kardiyak anevrizma cerrahisi,

-Kardiyak defibrilasyon,

-Myokardit,

-Ventriküler aritmiler,

-Kardiyak iskemi,

-Aşırı egzersiz,

-Myozit,

-Polimyozit, dermatomyozit,

-Miksödem,

-CVA,

-Aortanın akut disseksiyonu,

-I.M. enjeksiyonlar,

-Rabdomiyoliz,

-Çarpma yaralanma ve travmaları,

-Kas distrofisi,

-Malign hipertermi sendromu,

-Pulmoner emboli ve infarktüsü.

Azaldığı durumlar

-Steroid kullanımı,

-Kas kitlesinin azalması,

-Bağ doku hastalıkları,

-Alkolik karaciğer hastalığı,

-Metastatik neoplasm.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar