Kryoglobulin

-->

Klinik kullanımı :

Kryoglobulin vücut ısısından (37°C) daha düşük derecelerde

presipite olan tekrar ısıtılınca çözülen bir serum proteinidir. Çoğu

poliklonal immünglobulin komplekslerinden oluşur. Yine de yarıya

yakın kısmını özellikle IgM olmak üzere monoklonal proteinler

oluşturabilir. Amiloidoz çözünmeyen fibriler proteinlerin çeşitli

dokularda depolanması ile karakterizedir. Kryoglobulinemi tanısında

kullanılır (Reynaud benzeri semptomlar).

Referans değerler

Negatif

Örnek toplama özellikleri

Örnek alınır alınmaz 37°C’lik su banyosuna alınmalıdır. 1 saat

süreyle bu banyoda bekletildikten sonra santrifüj işlemi ile serumu

ayrılmalıdır.

Yükseldiği durumlar

- (örn.: , sjögren’s

sendromu, ),

-Akut ve kronik enflamasyonlar (örn.: infeksiyöz mononükleozis,

, ),

- (örn.: , ),

-Lenfoid maligniteler (örn.: , ,

Waldenström’s makroglobulinemia, ).

Bir önceki sağlık makalemiz Kryofibrinojen sizler için ayrıca Ailesel Akdeniz Ateşi atağı, Akut FMF atağı ve Hemofili hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*