Kurşun (Pb)

-->

Klinik kullanımı :

Kurşun zehirlenmesinin tanısında kullanılır. Kurşun ağır metal olup

çevrede bulunur. Akut veya kronik toksikasyona neden olur.

Referans değerler

Çocuk Yetişkin

(15 yaş) ( >15 yaş)

Tam kan 10 μg/dL <20 μg/dL

Saç ve tırnak 5 μg/g saç

Toksik konsantrasyon 70 μg/dl,

ciddi kurşun maruziyeti >25 μg/g

İdrar

Normal < 80 μg/örnek

Ara değer 80-400 μg/örnek

Anormal > 400 μg/örnek

Örnek toplama özellikleri

Numune alınmadan önce cilt iyice temizlenmelidir. Hemolizden

kaçınılmalıdır. 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve

gönderilmelidir. 6N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan

idrarlarda kabul edilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Kryoglobulin sizler için ayrıca endokardit, Hepatit ve İnfeksiyoz mononukleozis hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*