Laktat (BOS)

Referans değerler

0,5 – 2,5 mmol/L

Yükseldiği durumlar

-Serebral kan akımının veya oksijenizasyonunun azalması,

-İntrakranial basıncın artması,

-Travma, felç, intrakranial hemoraji,

-Multiple skleroz,

-Primer veya metastatik SSS tümörleri,

-Hipokapni, bakteriyel ve tüberküloz menenjit.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar