Laktat Dehidrogenaz (LDH) (LDH-1 ,LDH-2,LDH-3 ,LDH-5 )

-->

Klinik kullanımı :

Miyokard infarktüsü (KalpKrizi) , karaciğer hastalıkları, pernisiyöz ve

megaloblastik anemilerde, pulmoner emboli, malignite ve kas

distrofilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

220 – 450 U/L

İnterfere edici faktörler

-Aşırı egzersiz total LDH ve özellikle LDH-1,LDH-2 ve LDH-5’ in

yükselmesine neden olur,

-Hemoliz yanlış pozitif LDH seviyesine neden olur,

-İlaçlar arttırır: Alkol, anestezikler, aspirin, klofibrat, floridler,

mitramisin, narkotikler ve prokainamid.

-İlaçlar azaltır: Askorbik asit

Yükseldiği durumlar

-Myokardiyal infarktüs,

-Pulmoner hastalıklar (embolism, infarktüs, , konjestif kalp

hastalığı),

-Hepatik hastalıklar (, aktif siroz, neoplazi),

- (megaloblastik anemi, hemolitik anemi

veya protezli kalp kapakçığından gelen eritrosit hücresi yıkımı),

- ve yaralanmaları (, kas

travması, son zamanlarda yapılan aşırı egzersiz),

-Renal parankimal hastalıklar (infarktüs, , akut

tübüler nekroz, reddi),

-Barsak iskemisi ve infarktüsü,

-Testis tümörü ( ve ),

- ve diğer redikuloendotelyal sistem tümörleri,

-İlerlemiş solid tümör kanserleri,

-,

-Diffüz hastalıklar ve yaralanmalar (, ,

şok, ).

LDH-1 yüksekliği:

-Akut myokardiyal infarktüs,

-Hemolitik anemi,

-Megaloblastik anemi,

-Akut renal infarktüs,

-Renal transplant,

-Hemolizli örnek,

-.

LDH-3 yüksekliği:

-Akut ,

-,

-İlerlemiş kanser,

-Akut pankreatit,

-Lenfositoz.

LDH-5 yüksekliği:

-,

- veya hasarı,

-İskelet kası hasarı.

Tüm izoenzimlerin yüksekliği:

-Sistemik hastalıklar,

-,

-,

-Dissemine intravasküler koagulopati.

Bir önceki sağlık makalemiz Laktat (BOS) sizler için ayrıca bakteriyel menenjit, felç ve Hipokapni hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:ldh ne kadar yüksek olursa tehlikelidir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*