Laktat Dehidrogenaz (LDH) (LDH-1 ,LDH-2,LDH-3 ,LDH-5 )

Klinik kullanımı :

Miyokard infarktüsü (KalpKrizi) , karaciğer hastalıkları, pernisiyöz ve

megaloblastik anemilerde, pulmoner emboli, malignite ve kas

distrofilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

220 – 450 U/L

İnterfere edici faktörler

-Aşırı egzersiz total LDH ve özellikle LDH-1,LDH-2 ve LDH-5’ in

yükselmesine neden olur,

-Hemoliz yanlış pozitif LDH seviyesine neden olur,

-İlaçlar arttırır: Alkol, anestezikler, aspirin, klofibrat, floridler,

mitramisin, narkotikler ve prokainamid.

-İlaçlar azaltır: Askorbik asit

Yükseldiği durumlar

-Myokardiyal infarktüs,

-Pulmoner hastalıklar (embolism, infarktüs, pnömoni, konjestif kalp

hastalığı),

-Hepatik hastalıklar (hepatitis, aktif siroz, neoplazi),

-Kırmızı hücre hastalıkları (megaloblastik anemi, hemolitik anemi

veya protezli kalp kapakçığından gelen eritrosit hücresi yıkımı),

-İskelet kas hastalıkları ve yaralanmaları (kas distrofileri, kas

travması, son zamanlarda yapılan aşırı egzersiz),

-Renal parankimal hastalıklar (infarktüs, glomerulnefritis, akut

tübüler nekroz, renal transplant reddi),

-Barsak iskemisi ve infarktüsü,

-Testis tümörü (seminoma ve disgerminomalar),

-Lenfoma ve diğer redikuloendotelyal sistem tümörleri,

-İlerlemiş solid tümör kanserleri,

-Pankreatitis,

-Diffüz hastalıklar ve yaralanmalar (kalp krizi, kollojen hastalıklar,

şok, hipotansiyon).

LDH-1 yüksekliği:

-Akut myokardiyal infarktüs,

-Hemolitik anemi,

-Megaloblastik anemi,

-Akut renal infarktüs,

-Renal transplant,

-Hemolizli örnek,

-Testiküler kanser.

LDH-3 yüksekliği:

-Akut pulmoner infarktüs,

-Yaygın pnömoni,

-İlerlemiş kanser,

-Akut pankreatit,

-Lenfositoz.

LDH-5 yüksekliği:

-Hepatik konjesyon,

-Hepatit veya hasarı,

-İskelet kası hasarı.

Tüm izoenzimlerin yüksekliği:

-Sistemik hastalıklar,

-Kollojen vasküler hastalıklar,

-Sepsis,

-Dissemine intravasküler koagulopati.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*