Laktat Dehidrogenaz (LDH) (LDH-1 ,LDH-2,LDH-3 ,LDH-5 )

-->

Klinik kullanımı :

Miyokard infarktüsü (KalpKrizi) , karaciğer hastalıkları, pernisiyöz ve

megaloblastik anemilerde, pulmoner emboli, malignite ve kas

distrofilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

220 – 450 U/L

İnterfere edici faktörler

-Aşırı egzersiz total LDH ve özellikle LDH-1,LDH-2 ve LDH-5’ in

yükselmesine neden olur,

-Hemoliz yanlış pozitif LDH seviyesine neden olur,

-İlaçlar arttırır: Alkol, anestezikler, aspirin, klofibrat, floridler,

mitramisin, narkotikler ve prokainamid.

-İlaçlar azaltır: Askorbik asit

Yükseldiği durumlar

-,

- (embolism, infarktüs, , konjestif kalp

hastalığı),

-Hepatik hastalıklar (, , ),

- (, hemolitik anemi

veya protezli kalp kapakçığından gelen eritrosit hücresi yıkımı),

-İskelet kas hastalıkları ve yaralanmaları (kas distrofileri, kas

travması, son zamanlarda yapılan aşırı egzersiz),

- (infarktüs, , akut

tübüler nekroz, reddi),

-Barsak iskemisi ve infarktüsü,

- (seminoma ve disgerminomalar),

- ve diğer redikuloendotelyal sistem tümörleri,

-İlerlemiş solid tümör kanserleri,

-,

-Diffüz hastalıklar ve yaralanmalar (kalp krizi, kollojen hastalıklar,

şok, hipotansiyon).

LDH-1 yüksekliği:

-Akut myokardiyal infarktüs,

-Hemolitik anemi,

-Megaloblastik anemi,

-,

-Renal transplant,

-Hemolizli örnek,

-.

LDH-3 yüksekliği:

-Akut pulmoner infarktüs,

-,

-,

-Akut pankreatit,

-.

LDH-5 yüksekliği:

-Hepatik konjesyon,

- veya hasarı,

-İskelet kası hasarı.

Tüm izoenzimlerin yüksekliği:

-,

-Kollojen vasküler hastalıklar,

-Sepsis,

-Dissemine intravasküler koagulopati.

Bir önceki sağlık makalemiz Laktat (BOS) sizler için ayrıca bakteriyel menenjit, felç ve Hipokapni hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*