Lamda Hafif Zincir (Serum)

-->

Klinik kullanımı :

Monoklonal hafif zincir ya kappa veya lambda tipinden oluşur.

(Bence-Jones proteinüri) Monokloal hafif zincir böbrek yetersizliğine

neden olabilir. Amiloid fibrillerin proksimal tubulleri hasara

uğratmasıyla sonradan kazanılmış Fanconi’s sendromu oluşur.

, , olasılığının

araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile

birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları

dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

Referans değerler

350-900 mg/dL

Bir önceki sağlık makalemiz LDH İzoenzim Elektroforezi (LDH) (LDH-1 ,LDH-2,LDH-3 ,LDH-4,LDH-5 ) sizler için ayrıca karsinomatöz menenjit, myokardiyal infarktüsü ve serebral metastaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*