LDH İzoenzim Elektroforezi (LDH) (LDH-1 ,LDH-2,LDH-3 ,LDH-4,LDH-5 )

-->

Klinik kullanımı :

Miyokard enfarktüsü ve karaciğer hastalıklarını değerlendirmede

kullanılır. Laktat dehidrojenaz tetramerik stoplazmik enzimdir.

Myokardda LDH2 bulunmaktadır. Normal olarak LDH1, LDH2’den

daha azdır. Akut myokardiyal infarktüsü takiben, LDH1 yükselir,

LDH2’ den daha yüksek seviyeye gelir. LDH1/LDH2 <0.9’ dan >0.9’a

değişir. Bu durum, hasardan 24-48 saat sonra gerçekleşir, 5-7 gün

sürer. BOS’ ta LDH1/LDH2 oranı <1 ise; karsinomatöz menenjit veya

serebral metastazın güçlü bir göstergesidir. Primer merkezi sinir

sistemi benign veya malign tümörlerde bu oran >1’ dir.

Referans değerler

LDH-I : %17-27

LDH-II : %27-37

LDH-III : %18-25

LDH-IV : % 3-8

LDH-V : %0-5

Çocuk : 60-170 unit/L

Bebek : 100-250 unit/L

Yenidoğan : 160-450 unit/L

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*