Lenfoma Paneli

-->

Klinik kullanımı :

Etiyolojisi bilinmeyen lenfositozun saptanmasında kullanılır. Kan ve

kemik iliğinin kronik lenfoproliferatif hastalıklarında B ve T

hücrelerinin saptanmasında; akut lenfoblastik lösemiyi akut myeloid

lösemiden ayırt etmede; malign lenfomadan, reaktif lenfosit/lenfoid

hiperplaziyi ayırt etmede; kronik lenfoproliferatif bozukların B ve T

hücre alt sınıflarının saptanmasında kullanılır. İmmün yetmezlikler

ile otoimmün viral ve kronik granülomatöz hastalıkların tanı ve

takibinde kullanılır. Kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği

transplantasyonlarının izlenmesinde de yararlıdır.

Referans değerler

CD 3 (T) : %60-85

CD 19 (B) : %7-23

CD 4 (Helper) : %29-59

CD 8 (Supressor) : %19-48

CD 16-56 (NK) : %6-29

Aktive T : %7-15

Lenfoma paneli

CD3, CD4, CD5, CD8, CD10, CD14, CD16/56, CD19, CD20, CD23,

CD45, kappa, lambda.

Parosismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) Paneli

CD14, CD45, CD55, CD59,glycophorin.

Bir önceki sağlık makalemiz Leishmania Antikoru sizler için ayrıca Leishmaniazis ve Şark Çıbanı hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*