Lenfosit İmmunofenotiplendirme (AIDS T Lenfosit Hücre Markırları,CD4 yüzdesi)

Klinik kullanımı :

AIDS’li hastaların klinik semptomlarının oluşmasında önemli olan

CD4 T lenfositlerin sürekli azalmasını saptayan testtir. Bu oran aynı

zamanda AIDS’li hastalarda opurtunistik enfeksiyonların gelişme

riskininde göstergesidir. CD4 sayısının azalması hastalığın kötüye

gittiğini, tedavinin başarısızlığını gösterir. CD4 sayımları ve HIV virüs

miktarı antiviral tedavinin başlatılmasına yardımcı olur.

Referans değerler

Hücreler

%

mL deki hücre sayısı

T hücreleri

60-95

800-2500

*T-helper(CD4)

60-75

600-1500

*T-süpressör(CD8)

25-30

300-1000

B hücreleri

4-25

100-450

*Naturel killer hücreleri

4-30

75-500

CD4/CD8 oranı : > 1

İnterfere edici faktörler

-Diurnal varyasyon görülür,

-Son zamanlardaki viral hastalıklar total T lenfosit sayımını azaltır,

-Nikotin ve aşırı egzersiz lenfosit sayımını azaltır,

-Steroidler lenfosit sayımını arttırır,

-İmmunsupresif ilaçlar lenfosit sayısını azaltır.

Lenfosit İmmünofenotiplendirme Paneli

CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4/CD8 oranı, CD16/56+.

Yüksek sayımlar

-Kronik lenfositik lösemi,

-B hücre lenfoması,

-T hücre lenfoması.

Azalmış sayımlar

-Organ transplant hastaları,

-HIV pozitif hastalar,

-Konjenital immun eksiklik.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar