Lipaz

Klinik kullanımı :

Pankreatik bozuklukların araştırılmasında kullanılır. Pankreatit atağı

sonrasında 4-8 saat içinde lipaz aktivitesi artmaya başlar. 24 saat

içinde pik seviyelerine ulaşır. 8-14 günde düşmeye başlar. Lipaz

seviyeleri amilaza göre daha uzun süre yüksek kalır. Akut pankreatit

için amilazdan sensitivitesi ve spesifitesi daha yüksektir.

Referans değerler

<12 yaş: <60 U/L

>12 yaş: 13-60 U/L

Yükseldiği durumlar

-Akut pankreatitler,

-Kronik tekrar eden pankreatitler,

-Pankreatik kanser,

-Pankreas kistleri,

-Akut kolesistit,

-Kolanjit,

-Ekstrahepatik kanal tıkanıklığı,

-Böbrek yetersizliği,

-Barsak tıkanıklığı veya enfarktüs,

-Tükrük bezi inflamasyonu veya tümörü,

-Peptik ülser,

-Pankreatik kanal tıkanıklığı,

-Akut ve kronik böbrek hastalıkları,

-Peritonitler,

-Psödokistler,

-Strangüle veya enfarkte barsak,

-Safra kesesi koliti,

-ERCP, oddi sfinkterinde spazma neden olan narkotik analjezikler ve

heparin kullanımı.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar