Lipaz

-->

Klinik kullanımı :

Pankreatik bozuklukların araştırılmasında kullanılır. Pankreatit atağı

sonrasında 4-8 saat içinde lipaz aktivitesi artmaya başlar. 24 saat

içinde pik seviyelerine ulaşır. 8-14 günde düşmeye başlar. Lipaz

seviyeleri amilaza göre daha uzun süre yüksek kalır.

için amilazdan sensitivitesi ve spesifitesi daha yüksektir.

Referans değerler

<12 yaş: <60 U/L

>12 yaş: 13-60 U/L

Yükseldiği durumlar

-Akut pankreatitler,

-Kronik tekrar eden pankreatitler,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

- veya enfarktüs,

- veya tümörü,

-,

-,

-Akut ve kronik ,

-Peritonitler,

-,

-Strangüle veya ,

-,

-, oddi sfinkterinde spazma neden olan narkotik analjezikler ve

heparin kullanımı.

Bir önceki sağlık makalemiz Lenfosit İmmunofenotiplendirme (AIDS T Lenfosit Hücre Markırları,CD4 yüzdesi) sizler için ayrıca AIDS, B hücre lenfoması ve HIV pozitif hastalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*