Lipoprotein a (Lp a)

-->

Klinik kullanımı :

Hiperlipidemilerin sınıflandırılmasında kullanılır. 30 mg/dL’nin

üzerindeki değerler kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız risk

faktörüdür. Yüksek plazma Lp (a) konsantrasyonu, artmış MI ve

serebral infarkt riski ile uyumluluk gösterir. Lp (a) konsantrasyonları

genetik olarak belirlenmiştir, diyetten etkilenmez.

Referans değerler

< 30 mg/dL

Yükseldiği durumlar

-Prematür koroner arter hastalıkları,

-Serebral arter stenozu,

-Kontrolsüz Diabetes Mellitus,

-Ciddi hipotiroidizm,

-Familyal hiperkolesterolemi,

-Kronik böbrek yetersizliği,

-Östrojen azalması.

Azaldığı durumlar

-Alkolizm,

-Malnutrisyon,

-Kronik hepatosellüler hastalıklar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*