Lipoprotein Elektroforezi

-->

Klinik kullanımı :

Lipoprotein tipleri elektroforezde yüklerine, büyüklüklerine,

şekillerine ve jel ile etkileşimlerine göre göç ederler. HDL-C, LDL-C,

VLDL-C ölçümlerinin genel olarak lipoprotein elektroforezinin yerine

geçmesine rağmen, heparin sonrası lipolitik aktiviteyi

değerlendirmesi yönüyle elektroforez önemini korumaktadır. Üstelik

aç olmayan hastada başlangıç sinyallerinde küçük bir şilomikron

bandı oluşabilir ve elektroforezde Lp X olarak saptanır. Lp X

obstrüktif sarılığın bir belirtecidir.

Referans değerler

Elektroforetik madde Lipoprotein Totalin %’ si

Şilomikronlar Trigliseritler(TG) 0-2

β-Lipoprotein Düşük Dansiteli Lipoprotein(LDL) 33-52

Pre-Beta Lipoprotein Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein(VLDL) 7-28

Alfa-Lipoprotein Yüksek Dansiteli Lipoprotein(HDL) 10-30

İnterfere edici faktörler

-Diyet fenotipleri etkileyebilir,

-Diyabetli ve böbrek yetersizlikli hastaların elektroforezi güvenilir

olmaz,

-Statin ilaçlar elektroforezi değiştirebilir.

Anormal durumlar:

Sınıflandırma

Yükselmiş lipoprotein

İlişkili Hastalık

I

Şilomikronlar

Lipoprotein lipaz eksikliği

Apolipoprotein CII eksikliği

Kontrol edilemeyen

diabetes mellitus (DM)

IIa

LDL

Ailesel hiperkolesterolemi

Ailesel birleşik hiperlipidemi

IIb

LDL,VLDL

Ailesel birleşik hiperlipidemi

III

IDL (İntermediate density lipoprotein)

Diabetes mellitus

IV

VLDL

Ailesel hipertrigliseridemi

Ailesel birleşik hiperlipidemi

Diabetes mellitus

V

Şilomikronlar,VLDL

Diabetes

Nefrozis

Bir önceki sağlık makalemiz Lipoprotein a (Lp a) sizler için ayrıca Alkolizm, Ciddi hipotiroidizm ve Familyal hiperkolesterolemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*