Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP, LAP Skoru, LAPA, Nötrofil Alkalen Fosfataz)

-->

Klinik kullanımı :

LAP olgun nötrofillerin sekonder granüllerinde normalde bulunur.

() ve ile lökomoid

reaksiyonun ve (reaktif nötrofili) ile sekonder

polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Pozitif boyama nötrofillerde

mavi granüller halinde görülür. LAP aktivitesinde anlamlı artışlar

başlıca polistemia rubra vera, ve diğer reaktif

nötrofililerde görülür. Anlamlı azalışlar ise genellikle Kronik Myeloid

Lösemilerde görülür. Ayrıca KML’nin remisyon fazında LAP normale

dönebilir. Blast krizi veya agresif fazda ise LAP artabilir.

Referans değerler

%30-140

Yükseldiği durumlar

-Polistemia vera,

-Lökomoid reaksiyonlar,

-,

-,

-, ,

-,

-,

- ve bakretiyel enfeksiyonlarda.

Azaldığı durumlar

-KML ,

-,

-, Paroksismal noktürnal hematüri,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

- ve sarkoidozisde.

Bir önceki sağlık makalemiz Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip 1 Antikorları) sizler için ayrıca Hepatit, Otoimmün hepatit tip I ve Otoimmün hepatit tip II hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:lökosit alkalen fosfataz skoru,kmlde lap skoru

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*