Lupus Antikoagülan Antikor (Anti Kardiolipin, Antifosfolipid,dRVVT Testi)

Klinik kullanımı :

Lupus antikoagülan testi genellikle rekürren veya izah edilemeyen

trombozis ve tekrarlayan fetal kayıplarda (tipik olarak 2-3. veya

daha sonraki trimesterlerde) yapılan testtir.

Referans değerler

< 23 GPL (IgG fosfolipid ünitesi)

< 11 MPL (IgM fosfolipid ünitesi)

İnterfere edici faktörler

-Sfiliz enfeksiyonlu hastalar, yanlış pozitif sonuç verirler,

-AIDS, inflamasyon, otoimmün hastalıklar ve kanser geçici olarak bu

tip antikorların gözlemlenmesine neden olabilirler.

-Bazı ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara sebep olabilirler (Klorpromazin,

prokainamid, dilantin, penisilin, hidralazin ve kinidin).

Lupus Antikoagülanı ile ilişkili klinik durumlar

Vasküler:

-Rekürren arteriyel ve venöz trombozis ile ilişkili durumlar (MI,

Stroke, visceral infarkt)

Obstetrik:

-Fetal gelişme geriliği,

-Preeklampsi,

-İntrauterin ölüm ve abortus,

-Azalmış amniotik sıvı,

Hematolojik:

-Trombositopeni,

-Hemolitik anemi (Coomb’s testi pozitif),

Dermatolojik:

-Livedo retikülaris,

-Kutanöz nekroz.

Diğer:

-Valvüler kalp hastalığı,

-Nörolojik hastalıklar,

Yükseldiği durumlar

-SLE,

-Trombozis,

-Trombositopeni,

-Tekrarlayan fetal kayıplar,

-Sfiliz,

-Akut infeksiyon,

-Yaşlı şahıslar.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar