Lupus Antikoagülan Antikor (Anti Kardiolipin, Antifosfolipid,dRVVT Testi)

-->

Klinik kullanımı :

Lupus antikoagülan testi genellikle rekürren veya izah edilemeyen

ve tekrarlayan fetal kayıplarda (tipik olarak 2-3. veya

daha sonraki trimesterlerde) yapılan testtir.

Referans değerler

< 23 GPL (IgG fosfolipid ünitesi)

< 11 MPL (IgM fosfolipid ünitesi)

İnterfere edici faktörler

- enfeksiyonlu hastalar, yanlış pozitif sonuç verirler,

-AIDS, inflamasyon, otoimmün hastalıklar ve kanser geçici olarak bu

tip antikorların gözlemlenmesine neden olabilirler.

-Bazı ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara sebep olabilirler (Klorpromazin,

prokainamid, dilantin, penisilin, hidralazin ve kinidin).

Lupus Antikoagülanı ile ilişkili klinik durumlar

Vasküler:

-Rekürren arteriyel ve venöz trombozis ile ilişkili durumlar (,

, visceral infarkt)

Obstetrik:

-,

-,

- ve abortus,

-Azalmış amniotik sıvı,

Hematolojik:

-,

- (Coomb’s testi pozitif),

Dermatolojik:

-,

-.

Diğer:

-,

-,

Yükseldiği durumlar

-,

-Trombozis,

-Trombositopeni,

-Tekrarlayan fetal kayıplar,

-Sfiliz,

-Akut infeksiyon,

-Yaşlı şahıslar.

Bir önceki sağlık makalemiz Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP, LAP Skoru, LAPA, Nötrofil Alkalen Fosfataz) sizler için ayrıca ALL, AML ve aplastik anemi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:lupus antikoagülan testi yaptıranlar,lupus antikoagülan zayif pozitiflik

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*