Magnezyum (İdrar)

Klinik kullanımı :

İdrarda magnezyum testi, diyetle yeteri kadar Mg (normalde 200-

500 mg/gün) alınıp alınmadığının değerlendirilmesinde faydalıdır.

Ayrıca, elektrolit dengesini ve magnezyum metabolizmasını

değerlendirmede kullanılır.

Referans değerler

75-150 mg/gün

Yükseldiği durumlar

-Bartter sendromu,

-Diüretik, kortikosteroid, sisplatin kullanımı,

-Alkol kullanımı.