Mesane Kanseri (Mesane Tümörü)

-->

() Belirtileri, Tedavisi:

 

Birçok kanser köken aldıkları dokuya veya yere göre adlandırılır. Sadece mesanenin yüzeyel katmanına (en iç katmanına) sınırlı kansere yüzeyel kanser adı verilir. Tedavi sonrası yüzeyel kanser tekrarlayabilir (nüks edebilir). Nüks, genellikle aynı özelliklere sahip yine yüzeyel bir kanserin eski yerinde veya mesanenin başka bir yerinde görülmesi şeklinde karşımıza çıkar ve bunların büyük çoğunluğu vücudun başka yerine yayılmazlar, olay sadece mesanededir. Bu özelliği nedeni ile mesane tümörlü hastaların düzenli kontrollere gelmeleri ayrı bir önem taşımaktadır.

 

Ancak bazen nüks ile birlikte hastalığın ilerlemesi de söz konusu olabilir. Bu durumda kanser derinleşerek kas tabakasına geçebilir. Buna derin (invaziv) kanser denir. Kas içine ilerlemiş mesane kanseri mesane dışına çıkıp çevre dokulara da yayılabilir. Mesane kanseri mesane çevresindeki lenf bezlerine de yayılabilir. Eğer buralara ulaşnıışsa akciğer gibi uzak yerlere de atlamış olabilir. Bu yeni tümöre denir.

 

Yaş: Genellikle 55 yaş sonrasında görülür.

 

Cinsiyet: Her iki cinsiyette görülebilir, ancak erkeklerde daha çok görülür.

 

Risk Faktörleri:

Aile bireylerinde kanser olan kişiler daha fazla risk altındadırlar. Bilinen diğer risk faktörleri şöyle sıralanabilir:

 

1. Sigara: Bu bilinen en önemli risk faktörüdür. Sigara içenlerde mesane kanseri üç kat daha fazla görülür.

2. İş riski: Kimya ve deri sanayi çalışanları, makinistler, metal işçileri, tekstil çalışanlarında kanser riski daha fazladır.

3.Felç gibi nedenlerle uzun süreli sondalı kalma

Risk faktörü olan bir çok kişide kanserin görülmediği, hiçbir risk faktörü olmayan birçok kişide ise kansere rastlanabildiği unutulmamalıdır.

 

Belirli ve Bulgular:

İdrardan kan gelmesi (hematüri), işeme esnasında ağrı, sık idrara çıkma. Bunlar mesane tümörünün kesin belirtileri değildir. Enfeksiyon, mesane taşı ve diğer problemlerde de görülebilirler. Kesin tanı ancak doktor tarafından konabilir.

 

Tanı ve Evreleme:

Doktor tarafından hastanın tıbbi hikayesi alınır ve fizik muayenesi yapılır. Ek olarak kan tetkiki yapılır ve idrar örnekleri tümör hücrelerini araştırmak üzere laboratuvara gönderilir. Mesane içine direkt olarak bakmak için sistoskop adı verilen bir alet kullanılır. Bu işlem anestezi altında yapılır ve doktor bu alet aracılığı ile inceleme amacı ile mesaneden örnek doku alabilir.

 

Kanser aramak için doku örneği alınmasına biyopsi (parça almak) denir. Mesane tümörü tanısı konulunca hastalığın evre ve derecesi biyopsi ile alınan tümör dokusunun patolojik incelenmesi ile mümkün olmaktadır. Hücrelerin derecesi önemlidir çünkü, bu inceleme hücrelerin normalden ne kadar farklı olduğu veya hastalığın hangi hızla ilerleyeceği konusunda bilgi vermektedir.

 

Evreleme ise kanserin kaynaklandığı organdaki, lenf ya da kan yolu ile gidebileceği organlardaki yayılım derecesini gösterir. Kanserin evrelemesi için bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, intravenöz piyelografi, kemik sintigrafisi akciğer grafisi gibi ek incelemeler yapmak gerekmektedir.

 

Tedavi:

Mesane kanserinin tedavisi tümörün evresine, derecesine, hastanın genel durumuna ve diğer faktörlere göre değişir. Mesane tümörü olan hastalar ürolog, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğundan oluşan bir takım tarafından tedavi edilmelidirler.

 

1.Cerrahi:

Mesane tümörünün genel bir tedavi yöntemidir. Erken mesane tümörü, yani yüzeyel kanser, TUR (Trans Üretral Rezeksiyon kapalı yöntemle mesane tümörünün kesilerek çıkartılması) yöntemi ile tanı alırken aynı anda da tedavi edilir. TUR’da doktor üretra (penis içindeki idrar kanalı) içinden mesaneye sistoskopu (mesane içini görmeyi sağlayan ışıklı alet) ilerletir ve ince bir halka yardımı ile tümörü yerinden koparır ve yakar. TUR ameliyathanede yapılır ve anestezi gerekir.

İnvaziv (derin) mesane tümörü için uygulanan en sık ameliyat radikal sistektomidir (mesanenin tümünün ameliyatla çıkartılması). İnvaziv hastalıkta TUR tek başına yeterli olmamaktadır. Radikal sistektomi ameliyatı gerektiğinde bazı yüzeyel mesane kanseri vakalarında da uygulanabilir.

Radikal sistektomide tüm mesane, çevre lenf bezleri çıkarılır. Erkeklerde prostat ve onun komşuluğundaki aksesuar bezler, kadınlarda yumurtalıklar, rahim ve vajinanın bir kısmı da çıkartılır.

 

Mesane çıkarılınca idrarın vücuttan atılması için yeni bir yol oluşturulur. Bazı hastalarda mesanenin bir bölümünün çıkarıldığı parsiyel (kısmi) sistektomi uygulanır. Bu tip cerrahi hastanın tümörü bir alanda lokalize (sınırlı) ise yapılır.

 

2.Radyoterapi (ışın Tedavisi):

Kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Cerrahi gibi radyoterapi de lokal (bölgesel) bir tedavidir, sadece tedavi uygulanan alandaki kanser hücrelerini etkiler. Bazen bu tedavi cerrahi öncesi veya sonrası veya kemoterapi (ilaç tedavisi) ile birlikte verilir. Mesane kanseri diğer organlara sıçradığında radyoterapi bu alanlara da uygulanıp kanserin burada oluşturduğu rahatsızlıkların da giderilmesinde rol alabilir.

Radyasyon vücut dışından, makineden (eksternal radyasyon) veya mesane içine doğrudan yerleştirilen radyoaktif materyalden (internal radyasyon) verilebilir.

3.Kemoterapi:

Kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanılması demektir. Kemoterapi genellikle TUR sonrası tedavi amacı ile kullanılabilir. İntravezikal kemoterapi denilen tedavide kemoterapötik ajan bir kateter (tüp) yardımı ile üretra içerisinden mesaneye verilir. Tedavi genellikle haftada bir ve birkaç hafta süreyle uygulanır. İntravezikal kemoterapi ile sadece yüzeyel hastalık tedavisi yapılabilir.

Kemoterapi aynı zamanda mesaneden dışarı çıkmış ve lenf bezlerine veya uzak organlara sıçramış kanserlerin tedavisinde de kullanılır. Bu durumda antikanser ilaçlar direkt olarak bir damar içine veya ağızdan verilebilir. Bu tip kemoterapiye sistemik kemoterapi denir. Kemoterapi tek başına veya cerrahi ve radyoterapi ile birlikte kullanılır.

 

4.Biyolojik Tedavi (immunoterapi):

Bu tedavi de mesane kanseri yüzeyel olduğunda kullanılır. Vücudun savunma sistemini tetikleyen BCG ismindeki maddenin mesaneye verilmesi ile uygulanır. İntravezikal kemoterapi gibi biyolojik tedavi de nüksü engellemek için tek başına veya TUR sonrası uygulanabilir.

İzlem: Mesane kanseri saptanan hastalar düzenli aralıklarla kontrole çağrılırlar. Eğer mesane alınmamışsa düzenli aralıklarla mesaneye sistoskopla bakılarak mesane kontrol edilir. Ayrıca hastaların idrarı kanser hücrelerini görmek için incelenir (sitoloji). Takipte aynı zamanda kan testleri, bilgisayarlı tomografi, akciğer grafısi kullanılabilir. Takip kanser hastasına uygulanan tedavinin çok önemli bir parçasıdır, böylece eğer nüks olursa hemen tedavi edilebilme olanağı doğar.

 

Bir önceki sağlık makalemiz Menisküs Yırtıkları sizler için ayrıca artroskopik cerrahi, artroskopik cerrahi nedir ve kapalı diz cerrahisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*