Metotreksat

Klinik kullanımı :

İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. Metotreksat, yüksek dozlarda

kanser tedavisinde kullanılır. Düşük dozlarda ise Romatoid artrit,

Psöriatik artrit, Juvenil Romatoid artrit, Polimyozit, Reiter sendromu,

astma ve Chron hastalığında kullanılır.

Referans değerler

4-6 saatte 50 mg/m2-15 g/m2 doz IV infüzyon şeklinde

uygulandığında;

Tedavi Dozu :

24.saatte 5,00-10,0 μmol/L

48.saatte 0,5-1,0μmol/L

72.saatte <0,2 μmol/L

Toksik Dozu :

24.saatte >10,0 μmol/L

48.saatte >1,0 μmol/L

72.saatte >0,2 μmol/L